Hàng Chiều về

Là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động ở miền Bắc, Hải Phòng là vùng đất tập trung nhiều nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Hải Phòng gặp phải bao nhiêu năm nay.

Là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động ở miền Bắc, Phú Thọ là vùng đất tập trung nhiều nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Phú Thọ gặp phải bao nhiêu năm nay.

Là một trong những tỉnh có nền kinh tế sôi động ở miền Bắc, Lào Cai là vùng đất tập trung nhiều nhà xe tư nhân cũng như công ty vận tải, và vấn đề “xe chiều về trống hàng” cũng là nỗi đau mà các nhà xe tuyến Lào Cai gặp phải bao nhiêu năm nay.

Tháng 10/2015, dự án NetLoading đã xuất sắc vượt qua những ý tưởng kinh doanh độc đáo, mới mẻ và giành giải nhất cuộc thi ''Con đường doanh nhân''. Đây cũng là dự án duy nhất của sinh viên đạt giải ngay cả khi sản phẩm chưa hoàn thiện.