3 mẫu phiếu xuất kiêm vận chuyển nội bộ và cách viết phiếu xuất kho

  14-05-19

Phiếu xuất kho không chỉ dùng để kiểm kê hàng hóa mà còn đảm bảo hàng hóa của bạn được lưu thông trên thị trường một cách hợp pháp. Tham khảo 3 mẫu phiếu xuất kho dưới đây nhé!

Vận chuyển hàng hóa làm sao để an toàn?

Ngoài những yếu tố khách quan do đơn vị vận tải, thời tiết bạn cũng cần phải tự chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để hàng hóa được lưu thông hợp pháp trên thị trường.

Một trong những giấy tờ quan trọng không thể không kể đến phiếu xuất kho. Khi doanh nghiệp chưa xuất hóa đơn, phiếu xuất kho là loại giấy tờ phải có để hàng hóa có thể lưu thông trên thị trường hoặc vận chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Khi có đội quản lý thị trường kiểm tra, giấy tờ này sẽ đảm bảo hàng hóa được lưu thông theo đúng quy định của luật pháp.

Tham khảo 3 mẫu phiếu xuất kho và cách viết phiếu xuất kho trong bài viết dưới đây nhé!

 

Mẫu phiếu xuất kho

 

1. Khi nào sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ?

Trong những trường hợp sau đây, bắt buộc phải sử dụng phiếu xuất kho

 • Xuất hàng trả ủy thác nhập khẩu khi hàng hóa chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

 • Xuất hàng để vận chuyển đến nơi xuất khẩu hoặc làm thủ tục.

 • Xuất hàng để giao đến doanh nghiệp khác.

 • Xuất hàng cho các đại lý hoặc doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý.

 • Xuất hàng đến các xưởng, nhà máy để gia công.

 • Xuất hàng, vận chuyển hàng đến các đơn vị, chi nhánh khác.

 

Khi nào sử dụng mẫu phiếu xuất kho

 

Theo điểm 2.6 Phụ lục 4 của Thông tư 39/2014/TT-BTC Quy định sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương ( để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

 

2. Các nội dung của phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Có rất nhiều mẫu phiếu xuất kho mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Tuy nhiên, một mẫu xuất kho đạt chuẩn đều phải có những nội dung chính sau:

 • Thời gian xuất kho: Ngày, tháng, năm
 • Tên người nhận hàng
 • Lý do xuất kho
 • Các loại hàng, số lượng
 • Chữ ký của kế toán trưởng, người lập phiếu, thủ kho, giám đốc

 

 

3. mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu phiếu xuất kho 02 – VT theo thông tư 132/2018/TT-BTC


 

 

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số 02 - VT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày .......tháng .......năm .......

Số:............................................

Nợ:................................

Có:................................

- Họ và tên người nhận hàng: ................ Địa chỉ (bộ phận).....................

- Lý do xuất kho: ......................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ..........................Địa điểm .................................

Mẫu phiễu xuất kho 02 -vt

STT

 

Tên, nhãn hiệu, quy cách,phẩm chất vật tư, sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:....................................................................

 

 

Ngày .... tháng ....năm...

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

 

Mẫu phiếu xuất kho 02- VT theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 

 

Đơn vị: ..............................

Bộ phận: ............................

Mẫu số 02 - VT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

                

Ngày....tháng....năm......

Số: ...............................

Nợ .............................

Có .............................

- Họ và tên người nhận hàng: .................................. Địa chỉ (bộ phận): ...................

- Lý do xuất kho: ........................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ........................ Địa điểm .....................................................

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ......................................................................................

 

 

 

Ngày....tháng.....năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

 

Mẫu số 02 – VT theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

 

 

Đơn vị: .................................

Bộ phận: ..............................

Mẫu số 02 – VT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày ...... tháng ...... năm 20....

Số: ...........................................

Nợ: ..........................

Có: ..........................

Họ và tên người nhận hàng:.........................................................Địa chỉ (bộ phận):................

Lý do xuất kho:..........................................................................................................................

Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................................Địa điểm:........................................

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ...................................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ......................................................................................................

             Ngày ....... tháng ........ năm 20....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

 

Lưu ý: Khi sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, doanh nghiệp phải đăng ký, báo cáo tình trạng sử dụng hàng kỳ và được quản lý bởi cơ quan thuế như một hóa đơn.

 

4. Cách viết mẫu xuất kho

Khi viết mẫu xuất kho, cần điền đầy đủ các thông tin cơ bản sau đây:

 • Thông tin về công ty: Đơn vị, bộ phận

 • Thời gian xuất kho: ngày, tháng, năm

 • Thông tin về Người nhận hàng: tên, địa chỉ

 • Lý do xuất kho.

 • Thông tin về hàng hóa cần xuất kho: tên hàng, số lượng, đơn giá.

>>Xem chi tiết tại: Cách viết mẫu xuất kho cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Trên đây là 3 mẫu phiếu xuất kho và cách viết mẫu xuất kho NetLoading muốn chia sẻ với bạn.

Bạn muốn mỗi chuyến hàng của mình đều được vận chuyển an toàn và giá rẻ, vậy thì hãy THUÊ XE TẢI CHIỀU VỀ NGAY tại NetLoading nhé!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phiếu xuất kho